Dönüşümü Kimler Ne Şekilde Yapabilir

LPG sistemleri yalnızca yetkili iş yerlerinde ve bu konuda eğitimli personel tarafından monte edilmelidir. 28 Kasım 1997 tarih ve 23184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile LPG dönüşümü yapan işyerleri için yeni düzenlemeler yürürlüğe sokulmuştur. Bu düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
  

 • Araçlarda LPG dönüşüm montajlarının projesine uygun eğitilmiş uzman kişilerce yapılması,
 • LPG dönüşümü yapılan araçların LPG kullandıkları ruhsatlarına işlenilmesi,
 • Araç dönüşüm yerlerinin, TSE'den belgelendirilmesi,
 • Araçların LPG kullandıkları ön ve arka cama yapıştırılacak etiketle belirtilmesi,
 • TSE'den alınacak araçların istasyonlarda yapılan yıllık muayenelerinde sızdırmazlık raporunun araç sahibinden istenmesi,
 • LPG'li araçlar kapalı yerlerde park edilmemesi gibi hükümler ihtiva etmektedir.

 Araçların LPG sistemine dönüştürülmesi için dönüşümü firmalardan istenen bilgi ve belgeler ise şunlardır:

 • Yetkili bir mühendis ve mühendisin yetki belgesi fotokopisi,
 • Mühendislik dönüşüm yapan firma arasında iş sözleşmesi fotokopisi,
 • Mühendisin imza sirküsü fotokopisi,
 • Her tip prototip araç için üniversiteden veya TSE'den alınacak gaz sızdırmazlık raporu
 • Karayolu uygunluk belgesi-Mühendis tarafından tasdikli
 • Trafik tescil belgesi-Mühendis tarafından tasdikli
 • Hesap formları (Ağırlık ve denge hesapları)-Mühendis tarafından tasdikli
 • Her tip araç için LPG montaj proje resmi çizilip odaya kayıtlı mühendisce onaylanacaktır.
 • Üretilecek araçlarla ilgili ciro belirtilecek ve harç yatırılacak.