Otogaz Sistemi Nedir?

Otomotiv sektörü teknolojik yenilenmenin en hızlı ve etkin şekilde uygulandığı sektörlerden birisidir.

Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları 1930'lu yıllarda LPG'nin araçlarda yakıt olarak kullanılmasıyla gündeme gelmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada birçok ülke, LPG'nin otomobillerde kullanımını özendirilmeye çalışılmaktadır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Japonya ve Amerika'da LPG’nin otomobillerde kullanımı yaygındır. Diğer ülkelerde ise kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Son yıllarda LPG ülkemizde de otomobillerde yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. LPG dönüşüm sistemleri; uluslararası ECE R67 ve TSE standartlarına uygun, montaj firmasının yetkili ve montajı yapan teknisyenin eğitilmiş olması, sistemin gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması ile çevreci, ekonomik ve güvenli sistemlerdir.